Kilka słów o systemie

Naszym podstawowym produktem jest SaaS CRM | small ERP został zlokalizowany na rynek Polski przez wspólników SaaS SystemS, działających w branży informatycznej od ponad 20 lat. System powstał na bazie niemieckiego oprogramowania wyprodukowanego i rozwijanego przez firmę More7 GmbH. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie wieloletniej działalności jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej z zakresu systemów informatycznych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwój nowych technologii informatycznych spowodował, że oprogramowanie dotychczas przez nas wytwarzane i użytkowane przez setki małych i średnich firm może być płynnie, z zachowaniem ciągłości historii zastępowane nowym systemem.

v58cfi

– (screen strony głównej, spersonalizowanej na potrzeby jednego z pracowników)

Zalety systemu

OTWARTOŚĆ i SKALOWALNOŚĆ
– System w sposób prosty można integrować z istniejącymi już firmie systemami oraz przystosować do konkretnych i specyficznych potrzeb firmy, poprzez modyfikację istniejących modułów.
– System posiada otwarty kod (open source).

POZYSKANIE i DYSTRYBUCJA DANYCH
Raz pozyskana i wprowadzana do systemu informacja jest natychmiast dostępna i wykorzystana we wszystkich modułach systemu.Dane dotyczące klientów, produktów i rynku zbierane ze wszystkich możliwych źródeł, m.in. z:
– z procesu sprzedaży i obsługi klienta
– z dokumentów w dowolnym formacie
– z poczty elektronicznej
– rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych przez centrale VOIP/ISDN
są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników systemu.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ i WIELOWALUTOWOŚĆ
– System umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe.
– Świetnie sprawdza się zarówno w firmach, które mają jedną siedzibę, jak i w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.
– Pakiet obsługuje instytucje, firmy handlowe, usługowe a także przedsiębiorstwa produkcyjne o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, a także produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie).
– Spełnia specyficzne wymagania różnych branż.

CAŁE KNOW-HOW FIRMY W JEDNYM MIEJSCU
– Wszystkie dane: bazy danych KONTRAHENTÓW, PRODUKTÓW, DOKUMENTY, SPRZEDAŻ, OFERTY, POCZTA, wszelkie pliki dotyczące PRODUKTÓW – w jednym miescu.
– Bezpieczeństwo i uniezależnienie.

DOWOLNE ŚRODOWISKO, DOWOLNE URZĄDZENIE
– Systemu można używać na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu. Może to być komputer PC, notebook, tablet a nawet smartfon.
– Nieistotne również jest to jakiego systemu operacyjnego używają powyższe urządzanie. Czy jest to Windows, MAC, LINUX; byle by miał przeglądarkę internetową i dostęp do sieci.

OSZCZĘDNOŚĆ NA INFRASTRUKTURZE I LICENCJACH
– System nie wymaga rozbudowanej infrastruktury informatycznej.
– Oparty jest darmowym sieciowym systemie operacyjnym LINUX oraz darmowej bazie MySQL.
– Zbędne są jakiekolwiek licencje dostępowe do serwera i aplikacji.
– Możliwe jest również przeniesienie infrastruktury w chmurę i korzystanie z zasobów sprzętowych jako usługi zewnętrznej.

Moduły systemu

z6ma22

– (screen paska menu)

Moduł CRM
czyli Zarządzanie Kontaktami z Klientami jest filozofią, która ma na celu takie przekształcenie przedsiębiorstwa, by każdy pracownik, który ma bezpośredni kontakt z klientem wiedział o nim tyle, aby móc właściwie go obsłużyć.

Moduł ERP
to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami oraz procesami w firmie lub instytucji.

Moduł DMS
jest to system zarządzania obiegiem dokumentów, umożliwiający  efektywne administrowanie nawet dużymi grupami danych. Innymi słowy są to informatyczne narzędzia umożliwiające organizowanie, przetwarzanie i zarządzanie dokumentami.

Moduł B2B
B2B to przede wszystkim rozbudowany system służący do automatyzacji działań – kontroli zamówień, wyszukiwania i generowania ofert.  Wspieranie procesu zakupu i sprzedaży to główne zadanie tego typu platform.

Moduł B2C
to nic innego jak wszelkie transakcje zawierane drogą elektroniczną, do których dochodzi w relacji przedsiębiorstwo-konsument.
B2C to relacja między przedsiębiorstwem a ostatecznym klientem, która swoim zasięgiem obejmuje: przygotowanie oferty, przygotowanie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem, możliwość dokonywania płatności, zrealizowanie konkretnej transakcji oraz wystawienie stosownych dokumentów po jej ukończeniu. B2C to także szeroko pojęte działania marketingowe.